จุดมุ่งหมาย

NASA FIRE PRODUCT AND SAFETY CO., LTD.

บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

          จากความมุ่งมั่น และเล็งเห็นความสำคัญของความ
ปลอดภัยในส่วนของบุคคลและอาคารสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม สถานพยาบาล สถานศึกษา ห้างร้านต่าง ๆ ฯลฯ ทำให้ NASA FIRE ที่เป็นร้านเล็ก ๆ ของเมืองโคราช ได้ขยายกิจการมาก่อตั้งเป็น บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และมี Brand สินค้าเครื่องดับเพลิงของบริษัท คือ NASA FIRE

          ณ ปัจจุบัน NASA FIRE มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยมีทีมงานคุณภาพคือ : - พนักงานขายที่มีความรู้สินค้าเป็นอย่างดี - พนักงานจัดการคลังสินค้าที่เป็นระบบ - พนักงานจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและถูกต้อง - พนักงานบริการหลังการขาย โดยเราจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ตรงตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้าใน จ.นครราชสีมา, สระบุรี, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, สุรินทร์ ฯลฯ