สินค้าและบริการ

  บริการหลักของเรา มีดังนี้

  • มีสินค้าให้บริการอย่างหลากหลาย เรามีสินค้าให้บริการท่านอย่างหลากหลาย อาทิ เช่น เครื่องดับเพลิงพร้อมติดตั้งฟรี ชุดดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง บรรจุน้ำยาดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ชุดปฏิบัติงาน ชุด อปพร. เสื้อกั๊กจราจร กรวยจราจร ป้ายต่าง ๆ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า และถังขะ
  • มีบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าของบริษัททุกราย โดยมีบริการตรวจเช็คถังดับเพลิงให้ลูกค้าฟรี ทุก ๆ 4 เดือน หรือ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดการตรวจ คือ 1. ตรวจเช็คมาตรวัดแรงดัน 2. คว่ำถังดับเพลิง (ชนิดเคมีแห้ง) เพื่อตรวจเช็คผงไม่ให้จับตัวเป็นก้อน 3. ตรวจเช็คสายฉีดเครื่องดับเพลิง 4. แจ้งจุดเสี่ยงที่สมควรติดตั้งเพิ่มเติม และให้ฟรี ! 1. Record Tag 2. ใบรายงานการตรวจเช็ค 3. ใบสรุปผลการตรวจเช็ค
  • บริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความต้องการ ทันทีที่ท่านติดต่อ NASA FIRE เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญจะบันทึกคำสั่งของท่านเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัยเพื่อความแม่นยำในการออกเอกสาร และในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะจัดรวบรวมสินค้า ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อดำเนินการจัดส่งให้แก่ท่านทันที (เฉพาะสินค้าที่มีให้บริการอยู่แล้ว และอยู่ในพื้นที่ให้บริการ)
  • สินค้าได้รับการตรวจสอบก่อนถึงมือท่าน สินค้าต่าง ๆ นอกจากจะได้รับรองคุณภาพจากผู้ผลิตแล้ว NASA FIRE ยังมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านจะได้รับคุณภาพตามความต้องการ นอกจากนี้ หากสินค้ามีปัญหา เรายินดีรับผิดชอบตามความเหมาะสม