อุปกรณ์ความปลอดภัย,อุปกรณ์ผจญเพลิง,อุปกรณ์จราจร

description of gif   เพิ่มเพื่อน     description of gif

Sticker GIF Copyright by Line Sticker

สินค้าและบริการหลักของเรา

NASA FIRE มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยมีทีมงานคุณภาพคือ พนักงานขายที่มีความรู้สินค้าเป็นอย่างดี พนักงานจัดการคลังสินค้าที่เป็นระบบ พนักงานจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและถูกต้อง พนักงานบริการหลังการขาย

Icon

ถังดับเพลิง

จำหน่ายถังดับเพลิงทุกชนิดเเละบริการติดตั้งฟรีโดยช่างผู้ชำนาญรวมถึงมีบริการเติมน้ำยาดำเพลิงตามความ้องการลูกค้า

Icon

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมในขณะปฎิบัติงาน

Icon

บริการตรวจเช็คถังดับเพลิง

มีบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าของบริษัททุกราย โดยมีบริการตรวจเช็คถังดับเพลิงให้ลูกค้าฟรี ทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี

Icon

ออกเเบบป้าย

รับออกเเบบป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายจราจรเเละป้ายเตือนต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

Icon

บริการอบรมเเละฝึกซ้อม

อบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

Icon

จัดส่งสินค้าฟรี

บริการจัดส่งสินค้าฟรี (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท)

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้เสียชีวิตในประเทศไทย

อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์เซฟตี้ รองเท้าเซฟตี้ เเว่นเซฟตี้

บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด
และ บริษัท นาซ่าไฟร์เทรนนิ่ง จำกัด

ทุกสินค้าเเละบริการได้รับการตรวจสอบก่อนถึงมือท่าน สินค้าต่าง ๆ นอกจากจะได้รับรองคุณภาพจากผู้ผลิตแล้ว NASA FIRE ยังมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านจะได้รับคุณภาพตามความต้องการ นอกจากนี้ หากสินค้ามีปัญหา เรายินดีรับผิดชอบตามความเหมาะสม

นโยบายคุณภาพ

“เรามุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพตามมาตรฐาน และตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา ให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมของประเทศไทย

1. มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิงและผจญเพลิง
2. มีการให้บริการที่เป็นเลิศ สร้างคุณค่า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า โดยทีมงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
3. เป็นองค์กรที่ผู้ผลิตและคู่ค้าต้องการร่วมทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภคเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว มีส่วนร่วมในชุมชนของเรา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยและให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
4. ส่งเสริมงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
5. พัฒนาบุคคลากรให้มี ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และธุรกิจของลูกค้า และปรับให้มีทัศนคติในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานและลูกค้า
6. พัฒนาองค์กรให้มีขบวนการทำงานที่กระชับ เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อลูกค้าและคู่ค้าในการติดต่อเพื่อทำธุรกิจร่วมกัน
7. เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณภาพที่ยอดเยี่ยมและการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา

สาส์นจากผู้บริหาร

"บริการลูกค้าทุกภาคส่วน ด้วยความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ"

- นางณัชนันท์ สรรค์วิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

รางวัลและความภาคภูมิใจ